Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

"Co korę chrobocze?" - spotkanie z owadami

„Co korę chrobocze?” – spotkanie z owadami

 

            15 marca 2012 roku uczniowie SOSW Nr 2 i ich rodzice spotkali się z panem Bartłomiejem Bujnik st. specjalistą ochrony przyrody Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej i wyjątkowym znawcą owadów.

Spotkanie pn. „Co korę chrobocze?” miało na celu:

  • zwiększenie wiedzy uczestników zajęć na temat najmniejszych mieszkańców lasu,
  • wskazanie bogactwa i zależności ekosystemu leśnego,
  • uwrażliwienie na potrzeby i procesy zachodzące w środowisku naturalnym,

 

Spotkanie zainicjowało projekt Ośrodka pn. „Mama, tata i ja – razem poznajemy świat”, który został przygotowany na ogólnopolski konkurs grantowy Po Stronie Natury 2012.

Wyników konkursu jeszcze nie znamy, lecz nie zważając na nie pragniemy, by uczestnikami szkolnych propozycji na każdym ich etapie (pomysłów i organizacji) byli rodzice uczniów/wychowanków placówki.

 

            Głównym celem projektu "Mama, tata i ja - razem poznajemy świat" jest szeroko rozumiana edukacja ekologiczna i przyrodnicza uczniów/wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Elblągu z wykorzystaniem potencjału edukacyjno - wychowawczego ich rodziców.


Przejdź do góry