Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 im. Janusza Korczaka

Nasz Patron

Program edukacyjno-wychowawczy realizowany metodą projektu

„CO ZOSTAWIŁ NAM JANUSZ KORCZAK?”

 

 

 

„Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali, ale po to, abym ja działał i kochał. Nie obowiązkiem otoczenia pomagać mnie,ale ja mam obowiązek troszczenia się o świat, o człowieka”

 

 

WSTĘP

Program edukacyjny „Co zostawił nam Janusz Korczak?” skierowany jest do społeczności Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 w Elblągu – do przedszkolaków, uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum, wychowanków grup wychowawczych i rodziców.

Jego głównym celem jest przybliżenie życia i twórczości sławnego doktora. Upowszechnianie i realizowanie idei tolerancji, przyjaźni i zrozumienia. Należy pamiętać, że o Korczaku nie można mówić jedynie jako o lekarzu, pisarzu, pedagogu, badaczu. Trzeba podkreślić, że był wspaniałym prawdziwym Człowiekiem, który nie tylko umiał pięknie pisać o miłości, wartości dobra, dialogu, przebaczeniu, obowiązku pomagania słabszym, ale potrafił w swoim życiu być naprawdę wierny tym wartościom.

Program  realizowany w ramach obchodów jubileuszu 60 – lecia Ośrodka i 35 – lecia nadania imienia Janusza Korczaka.

 

CELE PROGRAMU:

  • przypomnienie i utrwalenie wiadomości o życiu i działalności Janusza Korczaka, patrona naszego Ośrodka;
  • zapoznanie z korczakowskimi prawami dziecka oraz uświadomienie dzieciom, że są one aktualne do dziś i zostały zawarte w Konwencji Praw Dziecka;
  • rozwijanie twórczości dziecięcej i młodzieżowej inspirowanej tematyką korczakowską;
  • wdrażanie myśli pedagogicznych Janusza Korczaka w działaniach edukacyjno – wychowawczych Ośrodka;
  • integrowanie społeczności ośrodkowej podczas imprez korczakowskich;
  • pielęgnowanie tradycji Ośrodka