Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 im. Janusza Korczaka

Strona startowa

 

Witamy na naszej stronie

Oferta naszej placówki jest skierowana do uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi

na poziomie przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum. Prowadzimy edukację, terapię i rehabilitację dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Zapewniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną: oligofrenopedagogów z przygotowaniem

kierunkowym, surdopedagogów, socjoterapeutów, logopedów, rehabilitantów, terapeutów zajęciowych, psychologa, pedagoga, pomoc nauczyciela, instruktorów rekreacji ruchowej, specjalistów w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji oraz wczesnego wspomagania rozwoju, edukacji i terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju. Placówka dostosowana jest dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
 

 

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY  DO  SKORZYSTANIA Z  NASZEJ  OFERTY  EDUKACYJNEJ

 

 

 

Artykuły