Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Ptasia klasa już działa!

Już wkrótce dzieci i uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 w Elblągu pełna parą ruszą na pomoc ptakom mieszkającym w mieście. Możliwe, i dużo prostsze, będzie to dzięki powstaniu na terenie Ośrodka Ptasiej klasy. A stało się to dzięki decyzji Rady Programowej ECEE i funduszom pochodzącymze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Dzięki zakupieniu dużego stołu i ławek możliwe są zajęcia na szkolnym podwórku. Karmniki zakupione również ze środków projektu służyć będą poprawia bytowanie ptaków w mieście. Już prowadzony jest stały monitoring ptaków, w czasie niepogody – również z okien Ośrodka.

Dostęp do miejsca na prowadzenie zajęć terenowych w pobliżu szkoły, zwłaszcza dla dzieci niepełnosprawnych to szansa na aktywne i regularne obserwacje przyrodnicze. Dzięki temu dzieci, uczniowie i wychowankowie Ośrodka „poznają, doświadczają i uczą się”. Systematyczne uczestnictwo w zajęciach przyrodniczych i ekologicznych, między innymi także dokarmianie ptaków, uruchamia mechanizmy służące trwałej ochronie środowiska naturalnego, rozbudza zainteresowania przyrodnicze, ale przede wszystkim potęguje wrażliwość na potrzeby „braci mniejszych”.

Realizacja projektu „Ptasia klasa – poznaję, doświadczam, uczę się” w znaczący sposób wpłynęła na wyrabianie poczucia współodpowiedzialności za środowisko przyrodnicze wśród społeczności placówki oraz na poczucie sprawczości, bo nawet małe działania są ważne!

Zajęcia prowadzone w „Ptasiej klasie” tworzą okazję do bezpośredniego kontaktu z przyrodą oraz zaspokojenia podstawowych potrzeb: ruchu na świeżym powietrzu, poszukiwania, doświadczania, jak również do zdobywania wiedzy ekologicznej. „Ptasia klasa” jest miejscem do prowadzenia zajęć edukacyjnych, przyrodniczych, wychowawczych, spotkań ze specjalistami, w którym najważniejszym elementem jest bezpośredni kontakt z otaczającym środowiskiem naturalnym – drzewa, krzewy, ptaki…

Projekt „Ptasia klasa” zakładał utworzenie klasy na świeżym powietrzu, na pięknych, zielonych terenach rekreacyjno – sportowych Ośrodka. Wybrany do tego teren posiada już nasadzenia, więc zajęcia odbywają się w przyjaznej ludziom, ptakom i owadom zieleni. 


Przejdź do góry