Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 im. Janusza Korczaka

Certyfikat Szkoła Wierna Dziedzictwu

6 grudnia 2021r. miała miejsce uroczysta gala w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie, podczas której Pani Dyrektor Krystyna Miezio odebrała certyfikat „Szkoła Wierna Dziedzictwu” z rąk Kuratora Oświaty – Krzysztofa Marka Nowackiego.

Jest to wyróżnienie przyznawane szkołom i placówkom oświatowym za podejmowanie działań służących kształtowaniu tożsamości narodowej, wzmacnianiu poczucia zakorzenienia, a także rozwijaniu kreatywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i społecznych w aspekcie lokalnym i państwowym. 

Szkoła Podstawowa w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2 w Elblągu sprostała wszystkim zadaniom wyznaczonym przez Kuratorium Oświatowy na gruncie szerzenia patriotyzmu wśród uczniów i wychowanków, pielęgnowania polskich tradycji oraz pamięci historycznej. Jako szkoła wyróżniona i odznaczona mianem „Wiernej Dziedzictwu” z dumą będziemy umacniać nasze więzi z Ojczyzną.