Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 im. Janusza Korczaka

Mała książka wielki człowiek

Jednym z największych wyzwań, jakie stoją przed dziećmi u progu szkolnej edukacji, jest nauka czytania. Aby ułatwić to zadanie Instytut książki w ramach promocji czytelnictwa wśród najmłodszych uczniów, przysłał  wyprawki czytelnicze. 

Uczniowie klas pierwszych otrzymali ,,Pierwsze abecadło” – antologię tekstów najlepszych polskich autorów dziecięcych oraz ,,Książką połączeni, czyli uczymy się czytać razem” – broszurę, która jest poradnikiem dla rodziców i opiekunów, podpowiadającym, jak wspierać dziecko w nauce czytania, a także zbiorem pomysłów na zabawy dla dzieci i aktywności związane z tekstami z książki. W wyprawce czytelniczej był także Kreatywny alfabet – plakat z literami do wycinania, wspomagający naukę czytania. Książki uczniom  przekazała pani bibliotekarka.