Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 im. Janusza Korczaka

Zapomoga świąteczna dla pracowników i emerytów

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Elblągu informuje, iż wnioski o przyznanie finansowej zapomogi świątecznej z ZFŚS należy składać do 6 grudnia 2021 r. w sekretariacie placówki.

 

Wnioski są dostępne na stronie internetowej  http://osw2elblag.szkolnastrona.pl/a,1601,zakladowy-fundusz-swiadczen-socjalnych 

lub w sekretariacie.