Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 im. Janusza Korczaka

Podsumowanie konkursu Nasza Piramida Zdrowia

Organizatorem konkursu był nasz Ośrodek  przy współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną  i Bankiem Żywności   w Elblągu.

Oceny prac konkursowych dokonała Komisja w składzie:

      Izabela Ostasz - Powiatowa Stacja Sanitarno- w Elblągu – -przewodnicząca komisji

      Anna Jabłońska – Bank Żywności

      Grażyna Kacprzak – Młodzieżowy Dom Kultury

      Marzena Żachowska – SOSW nr 2

Komisja konkursowa przy ocenianiu prac wzięła pod uwagę:

  •  pomysłowość, oryginalność, estetykę wykonania prac
  •  prezentację zasad zdrowego i racjonalnego odżywiania 
  •  walory edukacyjne- piramida jako  pomoc dydaktyczna i przypominająca  na co dzień o zasadach żywienia

Wyniki konkursu Nasza Piramida Zdrowia

      I miejsce - Klasa VII B

      II miejsce – Grupa wychowawcza I

      III miejsce  ex aequo -  Grupy wychowawcze:  II i III

      Wyróżnienie  - Grupa wychowawcza IV.

Organizatorzy gratulują nagrodzonym i  dziękują klasom i grupom  za udział w konkursie.