Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 im. Janusza Korczaka

Kuferek pełen zmysłów czyli heca na 4 łapy

W pażdzierniku klasa 3 A i 5 B rozpoczęła realizację cyklicznych zajęć z Edusensoryki z udziałem psa terapeutycznego "Kuferek pełen zmysłów czyli heca na 4 łapy". Program zajęć edusensorycznych bazuje na założeniach teorii integracji sensorycznej oraz multisensorycznym podejściu do nauki.

Edusensoryka to kompleksowe narzędzie rozwijania i stymulowania zmysłów, usprawniania procesu zapamiętywania i budowania motywacji oraz pozytywnego nastawienia do nauki.

Podczas zajęć wykorzystywane są zabawy oddziaływujące na zmysły, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, motorykę małą. Dobór odpowiednich ćwiczeń i zadań rozwija mowę, wzbogaca słownictwo, rozwija ogólną sprawność ruchową dziecka.

Podczas zajęć "Kuferek zmysłów...wykorzystywane są treści związane z edukacją społeczno-przyrodniczą, matematyczną, artystyczną i rozwojem ruchowym. 

Edyta Klejster,  Edyta Sieniuć