Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 im. Janusza Korczaka

Tydzień biały (27.09 – 01.10) – służby medyczne

Kolejny, trzeci tydzień realizacji programu „Bezpieczny El-Przedszkolak”, poświęcony był służbom medycznym. Przez kilka dni przedszkolaki poznawały pracę lekarza. 

W toku różnych zajęć edukacyjnych dowiedziały się jak wygląda strój lekarza, pielęgniarki i ratownika medycznego, oglądały przybory i narzędzia niezbędne w pracy lekarza. Przypomniały sobie numer alarmowy, numer do pogotowia ratunkowego oraz studiowały w teorii wygląd i wyposażenie karetki pogotowia. Dowiedziały się jak udzielać pierwszej pomocy osobom chorym i poszkodowanym, ćwiczyły umiejętność bandażowania uszkodzonej kończyny. W wolnym czasie wcielały się w role lekarza i prowadziły własną praktykę lekarską. W tym tygodniu gościliśmy w naszym przedszkolu młodzież z klasy mundurowej Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych. Uczniowie razem ze swoja panią nauczycielką, przeszkolili nasze przedszkolaki w trudnej sztuce udzielania pomocy. Tydzień zakończyliśmy wspólnymi zajęciami edukacyjnymi, podczas których dzieci obejrzały inscenizację o chorym Michałku i utrwaliły sobie wiadomości o pracy lekarza, zdobyte w ciągu ostatnich dni.