Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 im. Janusza Korczaka

Wstęp do programu

Już po raz siódmy nasze przedszkole włączyło się do realizacji miejskiego programu „Bezpieczny El-Przedszkolak”, realizowanego  w ramach programu „Bezpieczny Elbląg – współdziałanie i aktywizacja społeczna”. Celem programu jest promocja działań z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Jak bezpiecznie zachowywać się na ulicy, w domu, czy lesie? Jak wezwać pomoc? Między innymi na te pytania szukały odpowiedzi nasze przedszkolaki. Od 13 września do 15 października dzieci uczestniczyły w organizowanych zajęciach i spotkaniach z przedstawicielami różnych służb, podczas których poprzez zabawę i aktywne działania, poznawały pracę strażaka, policjanta, pracownika straży miejskiej, lekarza, leśnika, żołnierza. Realizowane działania edukacyjne przybliżyły dzieciom pracę poszczególnych służb, uczyły odpowiednich postaw, zachowań i nawyków w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia. Podczas organizowanych sytuacji edukacyjnych dzieci miały możliwość wcielać się w postać strażaka, policjanta, lekarza czy żołnierza, co wywoływało wiele entuzjazmu i sprzyjało lepszemu przyswajaniu treści realizowanego tematu. Zapraszamy do obejrzenia relacji z realizacji programu w poszczególnych tygodniach, dedykowanych kolejno różnym służbom.