Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 im. Janusza Korczaka

Ptasi Piknik

2 października 2021 roku uczniowie naszej szkoły pod opieką nauczycieli i wspierających krewnych, po raz kolejny wzięli udział w Ptasim Pikniku w Krynicy Morskiej – Piaskach. Wydarzenie od lat cieszy się ogromnym powodzeniem ze względu na wyjątkowe walory edukacyjne i wychowawcze.

Podczas Ptasiego Pikniku wszystkiego można doświadczyć sensorycznie lub w formie zabawy, warsztatów terenowych – ornitologicznych i robienia budek lęgowych, obserwacji, spotkań z inspirującymi ludźmi, których pasją jest przyroda, a szczególnie ptaki.

A wszystko dzieje się na wąskim pasie lądu między Zatoką Gdańską a Zalewem Wiślanym, to tu ptaki zatrzymują na odpoczynek się przed dalszą wędrówką do cieplejszych krajów.

Uczniowie z zapałem uczestniczyli we wszystkich proponowanych aktywnościach związanych z edukacją ekologiczną i przyrodniczą, poszli na spacer nad morze, obserwowali ptaki z wieży, integrowali się z innymi uczestnikami Pikniku podczas wspólnego ogniska. 

Dzięki uprzejmości Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu, Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej szkoła otrzymała dofinansowanie na transport uczniów na warsztaty ornitologiczne w ramach tegorocznego Ptasiego Pikniku – środki finansowe na transport były z puli z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.