Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 im. Janusza Korczaka

Rządowy program Dobry start 300+ dla uczniów

Od 1 lipca 2021r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie realizował rządowy program Dobry start 300+ dla uczniów.

Wnioski o świadczenie 300+ będzie rozpatrywał oraz dokonywał wypłaty świadczenia ZUS, a składać będzie je można od 1 lipca do 30 listopada tylko drogą elektroniczną:

- na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,

- przez bankowość elektroniczną,

- na portalu empatia.mpips.gov.pl

 

Do założenia konta PUE ZUS niezbędne będą:

- dokument tożsamości (dowód osobisty/ paszport),

- adres e-mail,

- numer telefonu komórkowego.

Do złożenia wniosku 300+ niezbędne będą:

- rachunek bankowy na, który ma być przekazane świadczenie,

- dane dzieci, na które wnioskowane będzie świadczenie Dobry start,

- informacje o szkołach, do których uczęszczają dzieci,

- orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w przypadku dzieci do 24 roku życia,

- inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia Dobry start np. oświadczenia, orzeczenia sądowe.

 

Elektroniczne wysłanie wniosku daje wymierne korzyści w postaci szybkiego otrzymania w bezpiecznej formie na rachunek bankowy świadczenia.

Więcej informacji o programie znajdą Państwo w artykule: Dobry start 300+

 

Z wyrazami szacunku

Urszula Kornecka

p.o. naczelnika wydziału