Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 im. Janusza Korczaka

Konkursy o Januszu Korczaku

24. maja w ramach programu pracy z patronem Ośrodka odbyło się rozstrzygnięcie dwóch konkursów: wiedzy oraz plastycznego pt.: „Królestwo króla Maciusia”. 

Rywalizacja plastyczna odbyła się w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III i klasy IV-VIII. W kategorii klas młodszych komisji konkursowej najbardziej spodobały się prace następujących uczniów:
1 miejsce zdobył Rafał Twardowski,
2 miejsce zdobyła Alicja Rażewska,
3 miejsce zdobyła Nikola Krupa.

Wśród starszych uczniów nagrody zdobyli:
1 miejsce Angelika Kamińska,
2 miejsce Szymon Chełminiak,
3 miejsce Angelika Dziekan i Anna Dąbrowska.

W konkursie wiedzy o Januszu Korczaku uczniowie klas IV-VIII musieli wykazać się wiedzą z zakresu biografii oraz twórczości naszego patrona. Najlepsi okazali się trzej uczniowie: Damian Hodyl, Dawid Łazarewicz oraz Alan Zbita.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.