Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 im. Janusza Korczaka

List do rodziców i opiekunów prawnych

Szanowni Państwo, przekazujemy Państwu List do rodziców i opiekunów prawnych dzieci uczestniczących w „Programie dla szkół”.