Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 im. Janusza Korczaka

Góra Grosza

Bo każdy najdrobniejszy grosik ma wartość i moc. Kolejna akcja Góra Grosza za nami i kolejny rekord.  

Wspólnymi siłami zebraliśmy 848 złotych 79 groszy, a w tym:

  • 12.487 jednogroszówek 
  • 5446  dwugroszówki 
  • 4554 pięciogroszówki 
  • 1033 dziesięciogroszówek 
  • 750 dwudziestogroszówek 
  • 160 pięćdziesięciogroszówek 
  • 23 złotówki 
  • 8 dwuzłotówek 
  • 3 pięciozłotówki 

Organizatorzy Akcji dziękują wszystkim zaangażowanym w zbiórkę monet: rodzicom, nauczycielom, wychowawcom, uczniom, wychowankom i przedszkolakom.

Dziękujemy za każdy grosik! To niezwykłe, że nawet w tak trudnych czasach ,,daliśmy radę”, pokazaliśmy, że ważny jest dla nas  los dzieci, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych.    

,,Jeden grosz znaczy niewiele, ale góra grosza jest największa na świecie”.  Dziękujemy!