Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 im. Janusza Korczaka

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Od 1999 roku 21 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Święto to ma na celu podkreślenie różnorodności językowej świata oraz zwrócenie uwagi na języki zagrożone i powoli ginące. 

To również data, która ma przypomnieć, że chroniąc język ojczysty - dbamy o tożsamość kulturową. Język polski uważany jest za jeden z najtrudniejszych języków świata, dlatego tym bardziej powinniśmy szanować polszczyznę i posługiwać się nią poprawnie, bo to zaszczyt mówić i pisać bezbłędnie w tak trudnym i pięknym języku. W naszej szkole także pamiętaliśmy o tym dniu i wspólnie z uczniami odbyliśmy kilkuwiekową podróż z wybitnymi pisarzami Polski, którzy piórem posługiwali się piękną polszczyzną. Uczniowie wykonywali różne  zadania mające na celu przybliżyć życie i twórczość takich pisarzy jak: J. Kochanowski,  I. Krasicki,  M. Konopnicka, J. Brzechwa, H. Chmielewski. Wykonane przez uczniów zadania zostały zaprezentowane całej szkole w formie lapbooka.