Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 im. Janusza Korczaka

Kredkobranie

Szkolny Klub Wolontariatu włączył się w ogólnopolską akcję pt.: "Kredkobranie" organizowanej przez Fundację Ignatianum. 

Polegała ona na zbiórce artykułów szkolnych dla dzieci i młodzieży, mieszkających na Kresach. Akcja prowadzona była w szkole oraz przedszkolu i trwała od 10 do 30 września. Serdeczne wyrazy wdzięczności składamy wszystkim, którzy włączyli się w zbiórkę. Szczególne podziękowania należą się przedszkolakom i Pani Paulinie Byś. Nasze Szkolne Koło Wolontariatu istnieje i działa dzięki Wam, za co bardzo serdecznie dziękujemy. Liczymy również na Wasze wsparcie w przyszłości.