Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 im. Janusza Korczaka

Sprawdzone źródła informacji

Szanowni Państwo, drodzy Uczniowie!

Zachęcam serdecznie do korzystania ze sprawdzonych źródeł informacji. Na podanych stronach znajdziecie odpowiedzi na trudne pytania, bo warto szukać, pytać i korzystać.

 

https://fdds.pl/rodzicu-czas-na-gadki-z-dzieckiem/

Sztuka mówienia „nie”, umiejętność stawiania granic, wyrażania uczuć i potrzeb, gotowość zwracania się po pomoc w sytuacjach zagrożenia wykorzystywaniem seksualnym – tego uczy kampania GADKI. Te kompetencje są ważne dla dzieci, aby chronić ich bezpieczeństwo i rozwijać poczucie sprawczości – tu i teraz! Ale będą też wartością na wszystkich etapach życia. Rusza kolejna edycja kampanii “GADKI, czyli proste rozmowy na trudne tematy”, której organizatorem jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. 

https://fdds.pl/pomoc-dla-rodzica/

Tu Rodzic może pytać o trudne sprawy. Pomoc psychologiczna w formie indywidualnych i grupowych spotkań dla rodziców w trudnych sytuacjach życiowych; dzieci krzywdzonych; takich wobec których wszczęte zostały procedury prawne czy uzależnionych od Internetu. 

https://www.gov.pl/web/niezagubdzieckawsieci

Internet jest prawdziwą kopalnią wiedzy, nowinek i ciekawostek, ale też szkodliwych treści. A któż jest bardziej ciekawy świata niż dzieci? Rodzicu, sprawdź co warto zrobić, by mądrze kontrolować aktywność swoich pociech w sieci. 

https://fdds.pl/oferta/domowe-zasady-ekranowe/

Domowe Zasady Ekranowe to zbiór reguł dotyczących sposobów korzystania z urządzeń ekranowych. Dobrze opracowane zasady używania nowych technologii pomagają zadbać o bezpieczeństwo online, uczą uważności oraz równowagi między aktywnościami online i offline. Mogą stać się naturalnym elementem życia rodzinnego. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę w ramach prowadzonych działań profilaktycznych zachęca rodziców, aby wspólnie z dziećmi zadbali o stworzenie własnego zestawu zasad korzystania z urządzeń ekranowych w domu. 

https://www.swps.pl/strefa-psyche/blog 

https://www.swps.pl/strefa-psyche/blog/relacje/21258-7-ksiazek-i-filmow-o-trudnych-emocjach?fbclid=IwAR0ok8smML9I9rgwf_Ah0g6ndLP_cTgq0DoRWAO5Bl6fbBRJ_KdxbjOjXO0

Ciekawe artykuły o emocjach i innych ważnych sprawach opracowane przez specjalistów z SWPS. 

http://www.elblag.sr.gov.pl/pomoc-pokrzywdzonym-przestepstwem,m,mg,241

Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem - pamiętaj! Możesz otrzymać bezpłatną pomoc. Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty - przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.  

 

Pozdrawiam serdecznie! Marzena Żachowska