Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Moje prawa

W ramach szkolnych obchodów Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka w roku 2018 (20 listopada) odbyły się zajęcia edukacyjne dla klas I – III. Najważniejszym celem spotkania było kształtowanie u dzieci świadomości posiadania własnych praw oraz budzenie i wyzwalanie spontanicznej radości poprzez zabawę, co w wykonaniu naszych uczniów wychodzi najpiękniej J A dzieci mają pełne i nieodwołalne prawo do zabawy!

MOJE PRAWA

 

           

Niech się wreszcie każdy dowie I rozpowie w świecie całym

Że dziecko to także człowiek Tyle, że jeszcze mały.

Dlatego ludzie uczeni, Którym za to należą się brawa,

Chcąc wielu dzieci los odmienić, Spisali dla was mądre prawa (…)

M. Brykczyński „O prawach dziecka”

 

W ramach szkolnych obchodów Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka w roku 2018 (20 listopada) odbyły się zajęcia edukacyjne dla klas I – III. Najważniejszym celem spotkania było kształtowanie u dzieci świadomości posiadania własnych praw oraz budzenie i wyzwalanie spontanicznej radości poprzez zabawę, co w wykonaniu naszych uczniów wychodzi najpiękniej J A dzieci mają pełne i nieodwołalne prawo do zabawy!

Uczniowie dowiedzieli się, że każdy mały i duży mieszkaniec naszej planety ma swoje prawa – bez względu na to, czy jest właścicielem piegów, krótkich włosów czy też nie, i czy na śniadanie je bułeczki, czy jajecznicę czy płatki na mleku. Dzieci to osoby, które nie miały jeszcze osiemnastych urodzin, a dorośli to ci, którzy skończyli już osiemnaście lat.

Kontynuując wiersz „O prawach dziecka”:

(…) Więc je na co dzień i od święta spróbujcie dobrze zapamiętać:

Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego,

A szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego.

Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi

i mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić .

Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać,

I każdego mogę zawsze na ratunek wzywać.

Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami

Nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami.

Nikt nie może moich listów czytać bez pytania

Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania.

Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa

A gdy różnię się od innych, to jest moja sprawa.

Tak się tu wiersze poukładały w Prawa dla dzieci na całym świecie,

Byście w potrzebie z nich korzystały najlepiej jak umiecie.

 

Prawa dzieci zostały zapisane w konwencji prawach dziecka, uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989 roku. Konwencja to międzynarodowa umowa. Obowiązuje niemal we wszystkich krajach. Polska uroczyście zatwierdziła ją w 1991 roku. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku ustanowiono urząd Rzecznika Praw Dziecka, który stoi na straży wolności i praw dzieci.

 

Dziękujemy serdecznie wychowawcom klas i nauczycielom za pomoc przy organizacji spotkania.

Anna Sękowska i Marzena Żachowska


Przejdź do góry