Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 im. Janusza Korczaka

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Rozpoczęcie roku szkolnego  01.09.2021

Zimowa przerwa świąteczna  23 – 31.12.2021

Ferie zimowe  24.01 – 06.02.2022

Wiosenna przerwa świąteczna 14 – 19.04.2022

Egzamin ósmoklasisty:

24.05.2022 język polski

25.05.2022 matematyka

26.05.2022 język obcy nowożytny

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych  24.06.2022

 

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych:

12.11.2021

07.01.2022

02.05.2022

17.06.2022