Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 im. Janusza Korczaka

Zajęcia na świetlicy

05.03.18 wychowankowie naszej świetlicy włączyli się w projekt ekologiczny "Puszek zmienia życie ludzi". 

Wspólnie przeprowadziliśmy doświadczenia mające na celu nauczenie dzieci odróżniać puszki aluminiowe od stalowych. Było bardzo ciekawie i wesoło.  

I.Jakubowska, M. Szymańska, D.Kowalska