Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 im. Janusza Korczaka

Rada Rodziców - informacja

 Kwota na Radę Rodziców to 50 zł na rok szkolnyproszę o wpłatę na konto Rady Rodziców wpisując w treści imię i nazwisko dziecka.

 

   Kwota na Radę Rodziców to 50 zł na rok szkolny, proszę o wpłatę na konto Rady Rodziców wpisując w treści imię i nazwisko dziecka.

Konto:

 RADA RODZICÓW PRZY OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 2

IM. JANUSZA KORCZAKA W ELBLĄGU, ul. POLNA 8A

BGŻ BNP PARIBAS S.A.

 69 2030 0045 1110 0000 0391 1940

 

 

Pieniądze można również wpłacić w kasie szkoły lub do wychowawcy klasy.